Menu

Bestyrelsen

undefined 

Det Grønlandske Hus ledes i det daglige af direktøren, men på det overordnede plan af bestyrelsen:

Formand
Carl Johan Rasmussen, udpeget af den øvrige bestyrelse

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Økonomisk konsulent Kaj L. Heilmann, repræsentant for Grønlands Selvstyre

Fuldmægtig Upaluk Poppel, repræsentant for Grønlands Selvstyre

Aage Rais-Nordentoft, næstformand og repræsentant for Aarhus Kommune

Konsulent Kjeld Mørch Stigsen, bestyrelsesvalgt medlem

Musiker Miki Jensen, bestyrelsesvalgt medlem

Korshærspræst Morten Aagaard, bestyrelsesvalgt medlem

Malene Schjørring, repræsentant for foreningen Kajak, de fastboende grønlænderes forening i Aarhus

Mia Chemnitz, repræsentant for foreningen Avalak Aarhus, de grønlandske studerendes forening i Aarhus

Socialkonsulent Benigne Fleischer, medarbejderrepræsentant for personalet i Det Grønlandske Hus i Aarhus

Konsulent Tanja Nielsen, suppleant, bestyrelsesvalgt medlem