Menu

Psykolog søges til projekt i Det Grønlandske Hus i Aarhus

Det Grønlandske Hus i Aarhus søger en psykolog til projekt med tiltrædelse 1. februar 2018 eller snarest derefter. Stillingen er normeret til 20 timer ugentligt.

Projektets målgruppe og målsætning:

Målgruppen for projektet er først og fremmest nytilkomne grønlændere i Region Midtjylland. Formålet med projektet er, at styrke inklusionsindsatsen og at understøtte de nytilkomne grønlændere i, at etablere sig i Danmark, herunder adgang til det danske velfærdssystem, inklusion på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet samt forebyggelse af hjemløshed.

Ansøgerprofil:

• Du er uddannet psykolog

• Du har et grundigt kendskab til det danske samfund, herunder social- og sundhedsområdet

• Du har godt kendskab til Grønland og gerne dobbeltsproget

• Du har en god forståelse for de kulturelle faktorer der kan have en indvirkning på et samtaleforløb

• Du har gode kontaktegenskaber

• Du er initiativrig og udviklingsorienteret

 

Vi tilbyder:

• Ansættelse i deltidsstilling 20 timer ugentligt

• Løn- og ansættelsesforhold efter overenskomst mellem Dansk Magisterforening og de selvejende institutioner Det Grønlandske Hus i Aalborg, Det Grønlandske Hus i Aarhus og Det Grønlandske Hus i Odense

• Et tæt samarbejde med de øvrige socialarbejdere i Det Grønlandske Hus omkring projektet

 

Psykologtilbuddet er et strakstilbud, som nytilkomne grønlændere kan benytte sig af. Tilbuddet vil omfatte maksimalt fem-syv sessioner af mellem 1 og 1,5 times varighed. Psykologtilbuddet skal ses i den sammenhæng, at meget andet hjælp kan være uden effekt, hvis den nytilkomne bærer på en eller flere traumer.

Projektets øvrige organisering og ledelse:

Projektet bliver en del af Det Grønlandske Hus øvrige sociale aktiviteter, som består af rådgivning, tolkning og bisidning for herboende grønlændere samt opsøgende gadearbejde. Direktør Jørn Holbech er projekt- og personaleansvarlig.

Ansøgning:

Send din ansøgning til Det Grønlandske Hus, så vi har den senest den 19. januar kl. 12.00. Din ansøgning skal omfatte et kort CV og relevante eksamenspapirer i kopi.

Projektet finansieres af satspuljebevilling, der udløber 31.december 2019. Det må påregnes, at projektet slutter med denne dato.

For yderligere information om stillingen er du velkommen til at henvende dig til direktør Jørn Holbech i Det Grønlandske Hus i Aarhus på tlf. +45 21 74 44 99 eller på mail jh@glhus.dk