Menu
  • Den Sociale Afdeling

    Få hjælp til sociale spørgsmål

Den Sociale afdeling

Hvem er vi?

De fire Grønlandske Huse i Danmark, i København, Odense, Aarhus og Aalborg, er servicevirksomheder, der varetager grønlandske interesser i Danmark, og oplyser om grønlandske forhold for alle interesserede. Husene har uddannelsesvejledning, kultur- og information samt socialvejledning. Socialafdelingen i Aarhus har tre socialvejledere ansat.

Hvor er vi?

Det Grønlandske Hus i Aarhus dækker Region Midtjylland. Bor du indenfor denne region, har du mulighed for at få hjælp, hvis du har behov for det. Hvad kan vi?

  • Vi yder gratis råd og vejledning inden for det socialfaglige felt til grønlændere bosiddende i Region Midtjylland
  • Vi bistår danske offentlige og private institutioner om specielle forhold, der gør sig gældende for grønlændere i Danmark, generelt og personligt. Tilsvarende med grønlandske myndigheder om forholdene i Danmark
  • Vi laver i samarbejde med offentlige myndigheder projekter om og for grønlændere i lokalområderne 


Eksempler:

  • Har du svært ved at finde ud af det danske samfund, kan vi fortælle dig om det
  • Har du problemer med børn eller andre i familien kan vi tale med dig om dette
  • Føler du dig ensom eller isoleret kan vi hjælpe dig med kontakt til andre grønlændere eller grønlænderforeninger

Vi har ikke mulighed for at give økonomisk bistand

Vi har tavshedspligt. Ønsker du at være anonym respekterer vi dette.

Kontakt Det Grønlandske Hus i Aarhus, Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus C, tlf. 86 11 02 88 og tal med en af socialrådgiverne i Husets almindelige åbningstid.