Menu

Besøgstjenesten

Besøgstjenesten er et tilbud til alle, der føler sig isolerede, svage, syge, ensomme og ældre bosat i Region Midtjylland. Grønlændere, som af forskellige grunde ikke selv ser sig i stand til at opsøge fællesskaber eller steder, hvor grønlandsk kultur udfolder sig.

De frivillige besøgsvenner kommer hos deres besøgsmodtager ca. én gang om ugen i et par timer, gerne en fast dag. Transportudgiften dækkes af Det Grønlandske Hus.

Besøgsmodtageren og besøgsvennen aftaler selv hvad der skal ske, når besøgsvennen er der.

Hvis du ønsker at blive besøgsven eller få besøg er du velkommen til at kontakte

Det Grønlandske Hus i Aarhus, Maja Cilleborg, tlf. 21 54 50 99, e-mail: maja@nukiga.dk

Læs mere om besøgstjenesten her

Ensomme Gamles Værn samarbejder med Det Grønlandske Hus