Menu

Kammak

Projekt Kammak har til formål at yde støtte, rådgivning og vejledning til socialt udsatte grønlændere i Aarhus i tæt samarbejde med den åbne rådgivning i Det Grønlandske Hus, opsøgende gadeteams og sundhedspersonale. Vi har særligt fokus på nytilflyttede grønlændere, som har brug for hjælp til at få fodfæste i Aarhus.

Kammaks kerneydelse er at fungere som bindeled mellem brugeren og de offentlige og private instanser, som brugeren er i kontakt med. Vi kan f.eks. være bisiddere til møder med sagsbehandlere, sundhedspersonale eller boligforeninger. I begrænset omfang er der mulighed for tolkning. Endvidere er Kammaks medarbejdere opsøgende i byens rum og på varmestuer, værtshuse og væresteder.

Hver torsdag har Kammak åben rådgivning og opsøgende arbejde i Trigeparken i samarbejde med Helhedsplanen for Trigeparken.

Medarbejderne i Kammak har tavshedspligt, og ønske om anonymitet respekteres.

Kontakt:

Søs Hald tlf.: 4016 4352

Thea Mukai tlf.: 2052 3715

Malene Nielsen Schørring tlf.: 29470 3852.

Åbningstid Beboerhuset Oasen i Trigeparken:

Torsdag 14.00-16:00

Telefontid:
Mandag, tirsdag, onsdag 8.00 – 14.00
Torsdag 8.00 – 16.00
Fredag 8.00 – 12.00