Menu

Uddannelsesstøtte og dansk SU

Uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre kan bestå af enten månedligt stipendium og særydelser, eller kun af særydelser.

De fleste grønlandske studerende i Danmark modtager ikke deres månedlige stipendium fra Selvstyret men kun særydelser. Deres månedlige stipendium modtager de i stedet som Statens Uddannelsesstøtte (SU), for tydelighedens skyld kalder vi det her dansk SU. Hovedreglen er altså, at hvis du bliver optaget på en uddannelse i Danmark, skal du søge om dansk SU. Du vil være omfattet af reglerne for dansk SU, og kan finde vejledning og oplysninger på www.su.dk, hvor du også søger SU. Vejledning om SU kan du også få hos SU-medarbejderen på din uddannelse. Der er enkelte undtagelser fra denne regel bl.a. hvis du er elev på en ungdomsuddannelse og er under 20 år gammel, eller hvis du læser på en uddannelse, der ikke berettiger til dansk SU, se mere herom nedenfor.

Selvom du får månedligt stipendium fra dansk SU, kan og bør du søge om særydelser fra Selvstyret, bl.a. for at få betalt en studiestartsrejse. Se, under fanen ’Særydelser’ her på hjemmesiden, hvad særydelserne er ud over studiestartsrejsen.

For at få ret til at modtage særydelser fra Selvstyret skal du søge om dem på ansøgningsskema om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser uden for Grønland som kan hentes her: http://sunngu.gl/da/Uddannelsesstoette/Blanketter. Vejledning til, hvordan skemaet skal udfyldes, finder du samme sted. Ansøgning om særydelser fra Grønlands Selvstyre i Region Midtjylland skal sendes til ansogning@glhus.dk.

Enkelte uddannelser i Danmark som ikke berettiger til dansk SU er støtteberettigende gennem Selvstyret alligevel. Du kan se en liste over uddannelser som Selvstyret yder uddannelsesstøtte til (dvs. månedligt stipendium og særydelser), selvom de ikke berettiger til modtagelse af dansk SU her: http://sunngu.gl/da/Videregaende/Saerlige-vilkaar og her: http://sunngu.gl/da/Erhvervsuddannelse/Saerlige-vilkaar

Hvis du af andre grunde end ovenstående får afslag på dansk SU, kan du søge om at få både særydelser og det månedlige stipendium fra Grønlands Selvstyre. Henvend dig til en uddannelsesvejleder i Det Grønlandske Hus for at høre om det er en mulighed for dig.

Hvis du er under 20 år gammel og i gang med en ungdomsuddannelse kan du søge det månedlige stipendium fra Grønlands Selvstyre i stedet for dansk SU: Er du under 18 år gammel kan du ikke modtage SU, søg i stedet det månedlige stipendium fra Selvstyret på ansøgningsskema om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser udenfor Grønland som kan hentes her: http://sunngu.gl/da/Uddannelsesstoette/Blanketter. Vejledning til, hvordan skemaet skal udfyldes, finder du samme sted.

Er du mellem 18 og 20 år gammel er det månedlige stipendium fra dansk SU afhængig af dine forældres indkomst, og du skal være godkendt af SU som udeboende. At dine forældres indkomst er afgørende bevirker, at du kan risikere at få en meget lav indkomst på dansk SU og du har derfor mulighed for at søge om månedligt stipendium fra Selvstyret i stedet for dansk SU. Hvis du er udeboende, og hvis dine forældre har en lav indkomst, kan du således i 2018 få kr. 6.090 i månedligt stipendium om måneden på dansk SU. Hvis dine forældre derimod har en høj indkomst, kan du få højst kr. 3.907 om måneden på dansk SU, selvom du er udeboende. Det vil så bedre kunne betale sig for dig at søge månedligt stipendium fra Selvstyret. Der er en masse forskellige satser mellem disse to yderpunkter. Du kan se forældreindkomstgrænserne her: http://www.su.dk/su/om-su-til-ungdomsuddannelser-gymnasium-hhx-mv/satser-for-su-til-udeboende-paa-ungdomsuddannelser/du-er-18-19-aar-og-har-dispensation-til-udeboendesats/

Du kan blive på grønlandsk månedligt stipendium, indtil du fylder 20 år, derefter skal du søge dansk SU. Hvis du bor hos dine forældre, kan det under ingen omstændigheder betale sig for dig at søge dansk SU, så vil du kunne få mere i månedligt stipendium af Selvstyret som i 2018 yder kr. 4800,- om måneden.