Menu

onsdag 09. maj kl 16.30 - mandag 14. maj kl 09.00

Dagene omkring Kristi Himmelfart

Det Grønlandfske Hus holder luket fra og med torsdag d. 10. maj til og med søndag d. 13. maj.