Menu

Kajak, Aarhus

Foreningen Kajak i Aarhus er den ældste eksisterende grønlænderforening i Danmark. Foreningen har til huse i Det Grønlandske Hus i Aarhus og arrangere mange forskellige socialrelateret aktiviteter, bl.a. i form af fællesspisning én gang om måneden, bankospil, foredrag, gudstjenester og fællesmøder. For nærmere information ring til formanden eller næstformanden.

Tilmelding til Kajaks arrangementer sker pr. tlf. til Det Grønlandske Hus på 86 11 02 88

Årligt medlemskontingent:
Studerende: Kr. 100
Husstand: Kr. 300
Enkelt/pensionist: Kr. 150

Kajaks bestyrelse:

Formand:
Malene Nielsen Schjørring
Hans Broges Vej 23 1. tv.
Mobil: 27 51 31 78
Mail: hmn100@hotmail.com

Næstformand:
Bitten Olsen-Shah
Gerlachsgade 9, 4. th.
Mobil: 30 96 70 76
Mail: bitten.o.rosing@gmail.com

Kasserer:
Oline Bjerregaard
Tlf. 52 46 14 99

Sekretær:
Maren Jeremiassen
Mobil: 52 46 14 99

Bestyrelsesmedlem:
Ane Marie Petersen
Mobil: 52 69 58 19

Bestyrelsesmedlem: 
Judithe N. Rasmussen
Mobil: 50 25 89 64

Bestyrelsesmedlem:
Jarthe Sørensen
Mobil: 30 34 79 94

Bestyrelsessuppleanter:
Nina Olesen
Kununguak´Møller