Menu

Kilitaq, Skive

Foreningen Kilitaq dækker Skive og omegn, og har til formål at samle grønlændere og andre med interesse for Grønland for at vedligeholde det grønlandske sprog samt styrke og udbygge kendskabet og forbindelsen til Grønland. Dette sker gennem diskussioner, sang, festlig samvær og andre aktiviteter.

Medlemmerne skiftes til at være værter til arrangementerne og mødes gerne hver 14. dag. Til fællesspisning betaler pr. person 50,00 kr. og 10,00 kr. til kaffe og kage. Foreningen har et super aktivt sangkor. For nærmere information er man altid velkommen til at ringe til formanden eller næstformanden.

Kontakt:

Formand: Ida Børding

idabørding@gmail.com

LÆS FORENINGENS BROCHURE HER 

Forår- og sommerprogram 2018 i foreningen

21. April Kl. 14.00: Tusa i Brædstrup.

1. Maj Kl. 18.30: Fællesspisning. Bestyrelsen sørger for mad. I Houlkær Kirke. (Ansvarlig: Bestyrelsen)

23. Maj Kl. 18.30: Spil og leg. Kilitaq sælger kaffe og kager i Skive Sognehus. (Ansvarlig: Sofie D og Andreas)

16. Juni: 25 års Jubilæumsfest. Invitation kommer senere.

15. August Kl. 18.00: Velkomst Qasigiannguarmiuaqqat Muligvis i: Nørre Ramsingvej 21, 7860 Spøttrup (Ansvarlig: Bestyrelsen)

21. August Kl. 18.30: Håndarbejde og hygge i Houlkær Kirke (Ansvarlig: Ida og Jori)

14, 15 og 16. September AASIVEERAQ i Høgild hytten, Kæruldvej 27, 7400 Herning. Dem der ønsker at afholde fællesspisning, er velkommen til at kontakt én fra bestyrelsen for assistance om annoncering.