Menu
 • Den Åbne Rådgivning

  Få hjælp og rådgivning af Det Grønlandske Hus' specialkonsulenter til sociale spørgsmål. Læs mere om den rådgivning du kan få.
 • Terapi- og rådgivningsforløb

  Hvis du er flyttet til Danmark inden for de sidste fire år og oplever forskellige problemer med flytningen, kan du få hjælp af psykolog Sidsel Karsberg. Læs mere her.
 • Naapiffik

  Kirkens Korshær og Aarhus Kommune driver værestedet Naapiffik, som er et socialt tiltag der henvender sig til udsatte grønlændere. Læs mere om det her.
 • Besøgstjenesten

  Ældre isolerede grønlændere der har svært ved at opsøge fællesskaber kan få en frivillig besøgsven ca. én gang i ugen. Læs mere om besøgstjenesten.

Den Sociale afdeling

Det Grønlandske Hus i Aarhus dækker Region Midtjylland. Bor du inden for denne region, har du mulighed for at få hjælp, hvis du har behov for det.

Hvor er vi?

Det Grønlandske Hus har socialkonsulenter ansat i både Aarhus, Randers og Viborg. Læs mere om lokalkontorerne i Randers og Viborg under fanen ”socialt arbejde”.

Hvad kan vi?

· Vi yder gratis råd og vejledning inden for det socialfaglige felt til grønlændere bosiddende i Region Midtjylland.

· Vi bistår danske offentlige og private institutioner om specielle forhold, der gør sig gældende for grønlændere i Danmark, generelt og personligt. Tilsvarende med grønlandske myndigheder om forholdene i Danmark.

· Vi laver i samarbejde med offentlige myndigheder projekter om og for grønlændere i lokalområderne.

Eksempler:

· Har du svært ved at finde ud af det danske samfund, kan vi fortælle dig om det.

· Har du problemer med børn eller andre i familien kan vi tale med dig om dette.

· Føler du dig ensom eller isoleret kan vi hjælpe dig med kontakt til andre grønlændere eller grønlandske foreninger.

Vi har ikke mulighed for at give økonomisk bistand.

Vi har tavshedspligt. Ønsker du at være anonym, respekterer vi dette.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger under fanen ”om os”, ”medarbejdere”.