Menu

Tutor for grønlandske studerende

Tutorer søges - kunne du tænke dig at møde årets nye, grønlandske studerende og være med til at give dem en god start på deres uddannelse?

Vi søger efter nuværende, grønlandske studerende, der kan være tutorer til vore intro-dage for nye, grønlandske studerende.
Det drejer sig om søndag den 19. august fra kl. 12 til ca. 19 i Det Grønlandske Hus og mandag den 20. august fra kl. 9-13 på VIA UC. Du kan se programmet for introkurset her.
Tutorernes opgaver  er at hjælpe uddannelsesvejlederne med det praktiske og at være til stede, så de nye studerende kan stille spørgsmål og få nogle uformelle snakke med mere erfarne studerende. Derudover skal du lave et mindre oplæg enten om søndagen eller om mandagen sammen med de andre tutorer – tutorerne fordeler selv emnerne imellem sig. Emnerne er: hjemve, at komme bagud i starten, socialt netværk og rustur, grønlandsrelatering af studiet, læsegrupper. Samt eventuelle andre emner som I synes er vigtige.
Vi skal bruge 4-5 tutorer.
Vi aflønner med et honorar på 500 kr. per dag, hvis du deltager hele dagen.
Hvis du er interesseret, bedes du kontakte din vejleder i Det Grønlandske Hus.