Menu

Lauritzen Fonden

Hvad støtter fonden:

Støtte til dansk foretagsomhed, sociale- og humanitære formål, kultur, søfart og uddannelse
Støtter projekter, der indeholder en stor grad af "hjælp til selvhjælp", hvor frivillige og ulønnede bidrager - og hvor fundamentet er dansk. Strategisk fokus på sårbare børn og unge
Uddeler årligt Lauritzen prisen til en mandlig og en kvindelig skuespiller samt flere andre priser.
Hvad støtter fonden ikke:
- studerende uden tilknytning til Lauritzen-Gruppen
- studierejser til personer uden tilknytning til Lauritzen-Gruppen
- social støtte til enkeltpersoner
- offentlige institutioner
- teater-, film- og videoprojekter
- tidsskrift- og bogudgivelser
- musikudgivelser
- koncert- og udstillingsarrangementer i ind- og udland
- projektudgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet
- andre fonde

Ansøgningsfrister:
5 gange årligt: http://www.lauritzenfonden.com/da/ansoegningsdatoer.asp

Ansøgningsskema:

Kun elektroniske ansøgninger via Fondens hjemmeside: http://www.lauritzenfonden.com/da/ansoegning.asp

Årlig uddeling:
20-30 millioner kroner

Kontaktinformation:
LAURITZEN FONDEN
Sankt Annæ Plads 28
1291 København K
T +45 3396 8425
lf@lauritzenfonden.com
http://www.lauritzenfonden.com