Menu

Uddannelsesvejlederne

 

 

undefined

Anne Overgaard Clausen

ac@glhus.dk
Tlf. 21 54 50 89

 • Jeg er uddannet cand.phil. i engelsk fra Aarhus Universitet. Da jeg blev færdig med gymnasiet, havde jeg svært ved at vælge, hvilket studium jeg ville i gang med. Jeg tog en 1-årig HH og fik gennem Handelsskolen et legat til at komme på handelsskole i London i et halvt år. Og så arbejdede jeg 1½ år som biblioteksmedhjælper og rejste rundt i Europa. Under studiet var jeg ansat som studievejleder på Engelsk Institut, og jeg var også medlem af studenterrådet, studienævnet og fakultetsstudienævnet. Da jeg blev færdig med min uddannelse, var jeg kontorvikar, indtil jeg fik arbejde i en multinational koncern, der solgte maskindele til industrien. Derefter var jeg underviser på Handelshøjskolen i Aarhus og Aarhus tekniske Skole. Jeg har også arbejdet som administrator og studievejleder på et center for flygtninge og indvandrere. Jeg blev ansat i Det Grønlandske Hus i 1994 på baggrund af min vejledererfaring og mit kendskab til skolerne i Aarhus. Siden har jeg været i Grønland mange gange, og jeg kender nu mange mennesker i Grønland. Jeg har gennemført Studievejlederuddannelsen ved de videregående uddannelser og Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsen. Jeg har tre børn i alderen 25-28 år.
 • Medicin
 • Tandlæge
 • Tandplejer
 • Tandtekniker
 • Idrætstalenter med støtte fra Elite Sport Greenland
 • Studentereksamen, HHX, HTX og HF
 • Handelsskoleuddannelser
 • Social- og sundhedsuddannelser
 • Beklædningshåndværkeruddannelsen
 • Arkitekt
 • Professionsbacheloruddannelser, som f.eks. sygeplejerske, pædagog, lærer, bioanalytiker, fysioterapeut, diplomingeniør, socialrådgiver, journalist (dog ikke maskinmester og bygningskonstruktør)

 

undefined

Mette Meilandt
mm@glhus.dk
Tlf.: 21 54 50 88

 • Jeg er uddannet Cand. mag. i Etnografi og Spansk fra Aarhus og Odense Universitet i 2002. Var bosat i Aasiaat en periode da jeg var barn, derefter har jeg gentagne gange ophold mig hos familie i Nordgrønland om sommeren. Under min uddannelse specialiserede jeg mig i grønlandske forhold, og mens jeg studerede, havde jeg job som leder af Mellemfolkeligt Samvirkes workcamps i Aasiaat/Manermiut. Som færdiguddannet, har jeg haft jobs der alle kredsede om grønlandske forhold: som arrangør af workcamps i Grønland, som projektkoordinator på en undersøgelse af grønlændere bosat i Aarhus foretaget af Aarhus Kommune, og siden oktober 2007, som uddannelsesvejleder i det Grønlandske Hus i Aarhus.
 • Humaniora
 • Psykologi
 • Billedkunstner/musiker
 • Bygningskonstruktør
 • Installatør
 • Maskinmester
 • Designteknolog
 • Procesteknolog
 • Erhvervsuddannelser - dog ikke handelsskoleuddannelser, social- og sundhedsuddannelser og beklædningshåndværkeruddannelsen
 • Automationsteknolog
 • Produktionsteknolog
 • Autoteknolog
 • Jura
 • Samfundsvidenskabelige uddannelser
 • Naturvidenskabelige uddannelser
 • Erhvervsøkonomi / erhvervssprog / økonomi
 • Erhvervsakademiuddannelser